Địa chỉ liên hệ

Số 73 Lý Nam Đế
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Email

admin@whitetami.vn

Điện thoại liên hệ

024 6270 0018
024 6663 2511

Tư vấn dịch vụ (24/7)

09 8922 2511
09 7581 4511

Giờ làm việc

Thứ 2 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 3 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 4 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 5 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 6 ……………. 9 am – 6 pm
Thứ 7 ……………. 9 am – 6 pm
Chủ nhật ………… 9 am – 6 pm

Bản đồ White Tami

Gửi thông tin

Gửi thông tin